Patent żeglarski – jaki stopień? Pierwszym stopniem, który może uzyskać osoba nieposiadająca wcześniejszego doświadczenia, jest patent na żeglarza jachtowego. Dzięki niemu uzyskuje ona prawo do kierowania na wodach śródlądowych i morskich wszystkimi jachtami, których długość kadłuba nie przekracza 12 m. Taki dokument może uzyskać każdy, kto przekroczył 14 rok życia oraz zdał egzamin teoretyczny i praktyczny.

Drugim stopniem jest jachtowy sternik morski. Osoba, która go uzyskała, może prowadzić żaglowce z kadłubem, których długość przekracza 18 m. Wymagania w tym przypadku są jednak nieco większe: poza ukończeniem 18 lat trzeba bowiem posiadać zaświadczenie o co najmniej dwóch, samodzielnych rejsach po morskich wodach w czasie przynajmniej 200 godzin.

Trzeci, najwyższy stopień, to kapitan jachtowy, w przypadku którego jest to minimum 1200 godzin żeglowania. Jak wygląda kurs na żeglarza jachtowego? Kursy pozwalające uzyskać taki patent zazwyczaj trwają od 7 do 14 dni. Najczęściej odbywają się od kwietnia do września, gdy na wodach panują odpowiednie warunki do treningu praktycznego. W naszej szkole patent na żeglarza jachtowego można uzyskać już po tygodniu intensywnej nauki teorii i praktyki, a lekcje prowadzone są na Jeziorze Nidzkim. Po ukończonych zajęciach, szkoła realizująca kurs zapewnia zarówno egzamin jak i wydanie patentu.

Od 2013 roku prawo pozwala także na to, aby do egzaminu przystępować bez szkolenia, co jest uzasadnione jeśli już wcześniej uczyliśmy się żeglowania. Jak jednak radzą praktycy, profesjonalny kurs gwarantuje nam sporą dawkę nowej wiedzy, która może okazać się kluczowa w wielu trudnych sytuacjach.

Uzyskanie patentu żeglarskiego nie jest trudne nawet dla osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia w tym zakresie. Wystarczy wybrać dobrą szkołę, zaangażować się w naukę, a także zdać egzamin – dokładnie tyle wystarczy, aby móc cieszyć się z samodzielnej żeglugi w pięknych okolicznościach przyrody.