Polskie jeziora są wręcz stworzone do nauki żeglowania. Nic więc dziwnego, że z roku na rok coraz więcej osób zapisuje się na kursy żeglarskie, by uzyskać patent żeglarza jachtowego. Dla wielu osób przebywanie pod żaglami to nie tylko zwykłe hobby, ale prawdziwa pasja, o której mogliby rozmawiać godzinami. Zanim jednak kupią one wymarzony jacht i ruszą w podróż dookoła świata, muszą najpierw zdobyć podstawowe uprawnienia i zdać egzamin.

Szkolenie żeglarskie: teoria i praktyka

Żeglarstwo jest specyficznym hobby, które wymaga zdobycia unikatowej wiedzy i umiejętności. Szkolenie podzielone jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Wykłady odbywają się w porcie, ćwiczenia – na wodzie. Polska pogoda jest jednak kapryśna i należy liczyć się z tym, że zajęcia praktyczne mogą być przekładane. Szkolenie jest dość intensywne. Poza wykładami słuchacz powinien też powtarzać i przyswajać zdobyte informacje w domu. Teoria to najczęściej cykl 7 wykładów. Podczas tych zajęć wiele godzin poświęconych jest wprowadzeniu do praktyki patentu. Zajęcia praktyczne skupiają się na wykonywaniu najważniejszych manewrów: zwrotu przez sztag i rufę, manewrów portowych, manewru „człowiek za burtą”, stawiania jachtu w dryf oraz podchodzenia i odchodzenia od boi. Chociaż wielu osobom nauka żeglarstwa kojarzy się z musztrą i ostrą dyscypliną, w dobrych szkołach stawia się na przyjazną atmosferę i motywowanie słuchaczy do nauki. Oczywiście kursant cały czas musi pamiętać o ciążącej na nim odpowiedzialności.

Egzamin na stopień żeglarza jachtowego

Aby zdobyć uprawnienia żeglarza jachtowego, trzeba zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Egzamin zazwyczaj przeprowadzany jest ostatniego dnia szkolenia. Część teoretyczna to zestaw 75 pytań, w formie testu jednokrotnego wyboru. W pytaniach poruszane są zagadnienia zgodne z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego, które wcześniej poruszane były na wykładach. Aby zdać część teoretyczną, należy zaznaczyć prawidłowo co najmniej 65 odpowiedzi. Egzamin z części praktycznej odbywa się oczywiście na wodzie. Kursant musi wykonać kilka manewrów portowych na silniku, zrobić zwrot przez sztag i przez rufę, a także wykonać manewr „człowiek za burtą”. Egzaminator ocenia też umiejętności kierowania załogą, jak i pracę osoby egzaminowanej jako załoganta. Egzamin nie ma ocen – można uzyskać tylko wynik pozytywny lub negatywny. Po zdanym egzaminie należy uiścić opłatę za wydanie patentu, a po otrzymaniu dokumentu, kursant może zacząć przygodę żeglarską na własną rękę. Stopień żeglarza jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów żaglowych bez, lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych, oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.